Kontakt

Kontakt
Instytut maszyn
Instytut Maszyn Spożywczych Sp. z o.o.
ul. Łomżyńska 37, 03-762 Warszawa

NIP 113 23 23 982
REGON 017197073
KRS 0000038042

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
*
To pole jest wymagane.